Tìm kiếm

100 triệu

100 triệu

– 1 Kịch bản TVC quay tối đa 1 ngày – Số lượng diễn viên tối đa: + 1 diễn […]

CHI TIẾT
100 triệu

100 triệu

– 1 Kịch bản recap/livestream event quay tối đa 1 ngày – Số lượng diễn viên tối đa: + 1 […]

CHI TIẾT
100 triệu

100 triệu

– 1 Kịch bản phim doanh nghiệp từ 5 – 7 phút, quay trong 1 ngày. – 1 địa điểm […]

CHI TIẾT
150 triệu

150 triệu

– 1 Kịch bản phim doanh nghiệp từ 7 – 15 phút, quay trong 1 ngày. – 1 địa điểm […]

CHI TIẾT
150 triệu

150 triệu

– 1 Kịch bản recap/livestream event quay tối đa 1 ngày – Số lượng diễn viên tối đa: + 2 […]

CHI TIẾT
150 triệu

150 triệu

– 1 Kịch bản TVC quay tối đa 1 ngày – Số lượng diễn viên tối đa: + 2 diễn […]

CHI TIẾT
200 triệu

200 triệu

– 1 kịch bản MV  – Từ 1 – 2 Bối cảnh ngoại không cần dựng sẵn và 1 set […]

CHI TIẾT
200 triệu

200 triệu

– 1 Kịch bản phim doanh nghiệp từ 15 – 30 phút, quay trong 2 ngày. – 1 địa điểm […]

CHI TIẾT
200 triệu

200 triệu

– 1 Kịch bản recap/livestream event quay tối đa 1 ngày – Số lượng diễn viên tối đa: + 3 […]

CHI TIẾT
200 triệu

200 triệu

– 1 Kịch bản TVC quay tối đa 1 ngày – Số lượng diễn viên tối đa: + 3 diễn […]

CHI TIẾT
150 triệu

150 triệu

– 1 kịch bản MV  – 1 Bối cảnh ngoại không cần dựng sẵn và 1 set design trong studio […]

CHI TIẾT
100 triệu

100 triệu

– 1 kịch bản MV – 1 Bối cảnh ngoại không cần dựng sẵn  – Thiết bị: Máy quay sony […]

CHI TIẾT
Chat tư vấn viên

0936.414.195