Tìm kiếm

– 1 kịch bản MV 

1 Bối cảnh ngoại không cần dựng sẵn và 1 set design

trong studio

Thiết bị: Máy quay Canon C300 Mark2/Black magic pro 6k

– Diễn viên 1 diễn viên chính và 5 – 10 diễn viên quần chúng

– Không bao gồm chi phí làm nhạc và ca sĩ 

– Phục trang và make up cho tất cả các diễn viên

Đầu ra: 1 Video chất lượng 4k + teaser

Chat tư vấn viên

0936.414.195