Tìm kiếm

FILMCITI

Viral video

PHIM QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH

PHIM QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH

PHIM QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH

Xem dự án

DỰ ÁN VIDEO

Táo Quân 2023 Chuyện Thời GenZ

Táo Quân 2023 Chuyện Thời GenZ

View
5000000
Share
11000

TVC VIDEO

Truyền tải hình ảnh, USP (Unique Sell Point – lợi điểm bán hàng độc nhất) về sản phẩm của bạn một cách nhanh chóng, trực quan, chính xác nhất

TVC VIDEO

Truyền tải hình ảnh, USP (Unique Sell Point – lợi điểm bán hàng độc nhất) về sản phẩm của bạn một cách nhanh chóng, trực quan, chính xác nhất

BRIEF NHẬN TƯ VẤN

FILMCITI

3 LÝ DO BẠN NÊN CHỌN FILMCITI

FILMCITI

QUY TRÌNH HỢP TÁC

01
TRAO ĐỔI, THỐNG NHẤT ĐỀ BÀI
02
TRAO ĐỔI, THỐNG NHẤT ĐỀ BÀI
03
TRAO ĐỔI, THỐNG NHẤT ĐỀ BÀI
04
TRAO ĐỔI, THỐNG NHẤT ĐỀ BÀI
08
TRAO ĐỔI, THỐNG NHẤT ĐỀ BÀI
07
TRAO ĐỔI, THỐNG NHẤT ĐỀ BÀI
06
TRAO ĐỔI, THỐNG NHẤT ĐỀ BÀI
05
TRAO ĐỔI, THỐNG NHẤT ĐỀ BÀI
09
TRAO ĐỔI, THỐNG NHẤT ĐỀ BÀI
10
TRAO ĐỔI, THỐNG NHẤT ĐỀ BÀI
11
TRAO ĐỔI, THỐNG NHẤT ĐỀ BÀI
12
TRAO ĐỔI, THỐNG NHẤT ĐỀ BÀI

FILMCITI

ĐỐI TÁC SẢN XUẤT

THE PAPER CUP

CO-PRODUCT - TP.HCM

THE PAPER CUP

CO-PRODUCT - TP.HCM

THE PAPER CUP

CO-PRODUCT - TP.HCM

THE PAPER CUP

CO-PRODUCT - TP.HCM

THE PAPER CUP

CO-PRODUCT - TP.HCM

THE PAPER CUP

CO-PRODUCT - TP.HCM

FILMCITI

Hãy gửi Brief cho chúng tôi!

Filmciti là Agency Sáng tạo có trụ sở tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên về đồ họa phục vụ Marketing và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp! Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn phát triển thương hiệu của mình.

Chọn Brief theo dịch vụ bạn sử dụng

FILMCITI

HỌ NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI

FILMCITI

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

3