Tìm kiếm

– 1 Kịch bản phim doanh nghiệp từ 15 – 30 phút,

quay trong 2 ngày.

1 địa điểm (trụ sở chính, văn phòng..) và 1 địa điểm

sản xuất (nhà máy, khu chế tác) có khoảng cách không quá 50km. 

Thiết bị camera chất lượng 4k (Sony Fx3/Fx6) + Hệ thống ánh sáng tiêu chuẩn đáp ứng đủ cho không gian quay.

– Đồ họa diễn hoạt các thông số doanh nghiệp: 

+ Intro + Outro giới thiệu nhận diện doanh nghiệp 

+ Biểu đồ thể hiện chỉ số tăng trưởng của doanh nghiệp/số liệu

thống kê sản lượng sản xuất

+ Thời lượng tối đa 2 phút

Đầu ra: 1 Video chất lượng 4k

Chat tư vấn viên

0936.414.195