Tìm kiếm

– 1 kịch bản MV

1 Bối cảnh ngoại không cần dựng sẵn 

Thiết bị: Máy quay sony FS7/A7S3

– Diễn viên 1 diễn viên chính và 3 – 5 diễn viên quần chúng

– Không bao gồm chi phí làm nhạc và ca sĩ 

– Phục trang và make up cho tất cả các diễn viên

Đầu ra: 1 Video chất lượng 4k

Chat tư vấn viên

0936.414.195