Tìm kiếm

– 1 kịch bản MV 

– Từ 1 – 2 Bối cảnh ngoại không cần dựng sẵn và 1 set design

trong studio hoặc 2 – 3 set design trong studio

Thiết bị: Máy quay Red Dragon 8k/Arri Alexa Mini Tiêu chuẩn Hollywood.

– Diễn viên 1 diễn viên chính và 5 – 10 diễn viên quần chúng

– Không bao gồm chi phí làm nhạc và ca sĩ 

– Phục trang và make up cho tất cả các diễn viên

Đầu ra: 1 Video chất lượng 4k 

– Tặng 1 teaser và 1 trailer

– Khuyến mãi kèm 1 bộ ảnh chân dung tách nền phục vụ cho việc làm poster.

Chat tư vấn viên

0936.414.195