Tìm kiếm

– 1 Kịch bản recap/livestream event quay tối đa 1 ngày

– Số lượng diễn viên tối đa:

+ 2 diễn viên chính

+ 3 – 5 diễn viên phụ/quần chúng

– Từ 1 – 2 bối cảnh ngoại không cần dựng sẵn hoặc 1 bối cảnh studio 

Make up cho tất cả diễn viên

Thiết bị: Máy quay Canon C300 Mark2/Black magic pro 6k

Đầu ra: 1 Video chất lượng 4k – 6k

Chat tư vấn viên

0936.414.195