Tìm kiếm

– 1 Kịch bản recap/livestream event quay tối đa 1 ngày

– Số lượng diễn viên tối đa:

+ 3 diễn viên chính

+ 5 – 10 diễn viên phụ/quần chúng

Từ 2 – 3 bối cảnh ngoại không cần dựng sẵn hoặc 1 – 2 bối cảnh studio 

Make up cho tất cả diễn viên

Thiết bị: Máy quay Red Dragon 8k/Arri Alexa Mini Tiêu chuẩn Hollywood

Đầu ra: 1 Video 4k tiêu chuẩn phim điện ảnh hollywood + 1 trailer/teaser

– Vfx 2 – 2,5D tối đa 5 cảnh.

Chat tư vấn viên

0936.414.195