Tìm kiếm

Đây là hình thức hoàn thiện và chuyên nghiệp hóa Storyboard vẽ chì khi fill thêm yếu tố màu sắc (đổ màu) trong từng khuôn hình kể chuyện, đảm bảo tính thống nhất về mood and tone, color pallette, lighting setup,… giúp hình dung đường dây câu chuyện một cách rõ ràng và mạch lạc hơn.

Chat tư vấn viên

0936.414.195