Tìm kiếm


Storyboard vẽ chì là dạng Storyboard minh họa câu chuyện được mô tả trong kịch bản bằng nét vẽ chì, đen trắng, giúp phác thảo sơ lược hình ảnh kể chuyện để ê kíp và khách hàng có thể hình dung ra cách thức thực hiện và sản xuất, cũng như nắm được tinh thần của đạo diễn. Đảm bảo tính thống nhất từ kịch bản lên phim.

Chat tư vấn viên

0936.414.195