Tìm kiếm

Casting offline 10-20 diễn viên. Thời gian casting 2 ngày (sáng – chiều) hoặc casting offline 4 – 5 diễn viên chính (theo báo giá). Thời gian casting 1 ngày (sáng – chiều)

Báo giá này không áp dụng cho KOLs, Diễn viên ngôi sao hạng A
Sau khi nhãn hàng chốt được diễn viên, Agency sẽ tính thêm phí 10% trên tổng chi phí diễn viên

Chat tư vấn viên

0936.414.195