Tìm kiếm

Biên kịch của Filmciti sẽ triển khai ý tưởng và kịch bản chi tiết dựa trên các yêu cầu của khách hàng (Về sản phẩm, hay chiến dịch marketing). Kịch bản Music Video hoặc phim Viral có độ dài trên 10 trang A4

Áp dụng cho dự án trên 300M, Oneset 1 ngày

Chat tư vấn viên

0936.414.195