Tìm kiếm

Biên kịch của Filmciti sẽ triển khai ý tưởng và kịch bản chi tiết dựa trên các yêu cầu của khách hàng (Về sản phẩm, hay chiến dịch marketing). Kịch bản TVC hoặc phim Viral có độ dài dưới 10 trang A4.

Áp dụng cho ngân sách 200 – 250M, Onset 1 ngày

Chat tư vấn viên

0936.414.195