Tìm kiếm

Gói loại A

Gói loại A

Áp dựng cho dự án có tổng ngân sách trên 250 triệu

CHI TIẾT
Gói loại B

Gói loại B

Áp dựng cho dự án có tổng ngân sách từ 150 – 250 triệu

CHI TIẾT
Gói loại C

Gói loại C

Áp dụng cho các dự án có tổng ngân sách 70 – 150 triệu

CHI TIẾT
Gói loại A

Gói loại A

Áp dụng cho dự án có tổng ngân sách trên 250 triệu

CHI TIẾT
Gói loại B

Gói loại B

Áp dụng cho dự án có tổng ngân sách từ 150 – 250 triệu

CHI TIẾT
Gói loại C

Gói loại C

Áp dụng cho dự án có tổng ngân sách từ 70 – 150 triệu

CHI TIẾT
Gói sản xuất hiện trường loại A

Gói sản xuất hiện trường loại A

Áp dụng cho dự án có tổng ngân sách từ 250 triệu trở lên

CHI TIẾT
Gói sản xuất hiện trường loại B

Gói sản xuất hiện trường loại B

Áp dụng cho dự án có tổng ngân sách từ 150 – 250 triệu

CHI TIẾT
Gói sản xuất hiện trường loại C

Gói sản xuất hiện trường loại C

Áp dụng cho dự án có ngân sách từ 70 – 150 triệu

CHI TIẾT
Gói thu âm loại A

Gói thu âm loại A

Áp dụng đối với kịch bản có lời thoại, số lượng từ 7-8 diễn viên cùng một thời điểm

CHI TIẾT
Gói thu âm loại B

Gói thu âm loại B

Áp dụng đối với kịch bản có lời thoại, số lượng từ 3 – 4 diễn viên cùng một thời […]

CHI TIẾT
Gói thu âm loại C

Gói thu âm loại C

Áp dụng đối với kịch bản có lời thoại, số lượng từ 1 – 2 diễn viên cùng một thời […]

CHI TIẾT
Chat tư vấn viên

0936.414.195