Tìm kiếm

Một người đàn ông cố gắng order cafe làm sao để không đánh thức con mình đang ngủ trong xe. Tình huống đặt ra trong 1 phút, người phục vụ phải hiểu được mong muốn của khách hàng và nhanh chóng đưa đồ, thanh toán sau lần vòng xe thứ 2 của vị khách này.

Một TVC nhẹ nhàng, tinh tế và nhân văn của McCafe đã thể hiện được sự thấu hiểu, tinh tế với khách hàng.

Tagline trong quảng cáo: “McCafe. We’re Coffee people”.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hUPOuXzZ-Tc