Hà Hoàng Hải

    NhanSu-HaHoangHai

    Hà Hoàng Hải

    DIRECTOR
    Từng làm Editor/Director tại MCV Corporation. Từng làm Editor/Director tại Cat Tien Sa. Từng làm Editor/Director tại MTV (Viet Nam). Từng làm Reporter tại Khoa học và Đời sống Online - Bee.net.vn.