Đặng Hoàng Anh

    NhanSu-DangHoangAnh

    Đặng Hoàng Anh

    FOUNDER
    Từng làm Editor tại My rec VTV6. Từng làm Television Program Director tại Vitamin C VTV6. Từng làm teacher tại FPT Polytechnic. Từng làm Television Program Director tại Xả xì chét. Từng làm Founder and Director tại Ad Film Studio. Từng làm Editor tại Chinh phục - Vietnam's Brainiest Kid. Từng làm Editor tại Công dân toàn cầu VTV3 Từng làm Editor tại 7 ngày công nghệ VTV2.